SÍDLO SPOLOČNOSTI

CARGO-CARE, s.r.o.

Trojičné námestie 6
Trnava 917 01

mob.: +421 / 904 18 00 18

http://www.cargo-care.sk
e-mail: info@cargo-care.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

CARGO-CARE, s.r.o.

Trojičné námestie 6
Trnava 917 01

učet: SK05 1100 0000 0029 4502 3040

IČO: 44 653 557
IČ DPH: 2022778307